PROJEKTY POZABIZNESOWE

Prowadzę zajęcia dla organizacji pracujących zespołowo oraz zajmujących się pomocą w sytuacji kryzysowej. Posiadam certyfikat Niebieskiej Linii oraz certyfikat ze szkolenia trenerskiego prowadzonego rpzez Ekspertów Rady Europy. Specjalizuję się w zakresie:


Realizowałam projekty samodzielnie oraz we współpracy z Fundacją Etoh i Niebieską Linią IPZ PTP dla specjalistów oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom w trudnej sytuacji, m.in. dla: OIK, OPS, ROPS, MCPS, UM, CPR, DPS. W ramach współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia zrealizowałam m.in. projekt NAWA oraz 18 edycji SPPWR. Największymi i najbardziej znanymi wydarzeniem z tego okresu są:

Prowadzę również warsztaty dla młodzieży, co jest dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, wnoszącym wiele inspiracji w perspektywy myślenia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Prowadzę  coaching rozwojowy i kryzysowy – pomagam osobom indywidualnym w rozpoznaniu natury ich wyzwań i problemów. Konsultuję możliwe kierunki strategii i działań oraz doradzam najbardziej optymalne formy pomocy. Podczas konsultacji stosuję narzędzia rozwojowe (kwestionariusze, testy).

Prowadzę indywidualne sesje coachingowe dla osób dorosłych i młodzieży. Dla osób, które po raz pierwszy korzystają z tego typu sesji, podczas pierwszego spotkania precyzuję cele tej metody i omawiam różnice między coachingiem a innymi formami spotkań indywidualnych. Dopiero wtedy Klient decyduje się lub nie, na serię dalszych spotkań. Więcej informacji dotyczących rozwojowych  sesji coachingowych znajduje się w zakładce „coaching”.