KONSULTACJE

11przykład: http://ilonaanczarska.pl/2013/10/09/kreatywnosc-a-czynnik-ludzki/).

Planując działania rozwojowe uwzględniam różne metody i zasoby pomocne w osiąganiu pożądanych rezultatów:

Doradzam w wyborze optymalnych narzędzi rozwojowych.Korzystam z licencjonowanych Facet5®, Extended Disc® oraz z kwestionariuszy i testów z Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są to narzędzia umożliwiające diagnozę potencjału i deficytów osób indywidualnych oraz zespołów. Szczegółowy opis znajduje się w osobnej zakładce: http://ilonaanczarska.pl/narzedzia/

Współpracuję z Consulting Tools Ltd. wykorzystując zestaw narzędzi do oceny 360 stopni Viewsuite360 – http://www.consultingtools.co.uk/360-feedback.php

Projektując procesy rozwojowe, analizuję kontekst sytuacji i korzystam z różnych form pracy:

  • rozmowy z decydentami/zleceniodawcą/sponsorem
  • spotkania o charakterze warsztatowym
  • grupy fokusowe
  • ankiety
  • obserwacje, shadowing
  • analiza dokumentów
  • ustrukturalizowane wywiady indywidualne
  •